παρακαλω περιμενετε...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ημερολόγιο εργασιών

Διαχείριση Καλλιεργειών

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και καταγραφή εργασιών κατά την καλλιεργητική περίοδο. Λεπτομερής παρακολούθηση ποσοτήτων και κόστους εφοδίων και συντελεστών, όπως εργατών, μηχανημάτων, σπόρων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Χρήση καθορισμένων πρότυπων εργασιών και προγραμμάτων καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων. Προβολή καλλιεργητικών εργασιών σε ημερολογίο και καταγραφή στο χάρτη.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Καταγράφή αγορών εφοδίων. Αυτόματη καταγραφή χρήσης εφοδίου με την εκτέλεση καλλιεργητικής εργασίας. Υποστήριξη πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων. Αναφορές αποθεμάτων και λεπτομερής καταγραφή των συναλλαγών. Εμφάνιση χρήσης και κόστους για το σύνολο των συντελεστών, εργατών, μηχανημάτων και υλικών ανά αγροτεμάχιο και καλλιέργεια.

Διαχείριση αποθεμάτων
Οικονομική διαχείριση

Οικονομική Διαχείριση

Καταγραφή του συνόλου των αγορών και πωλήσεων. Προσδιορισμός των διαθέσιμων προϊόντων προς πώληση μέσα από την εργασία συγκομιδής. Έξυπνη οικονομική ανάλυση: Ανάλυση κέρδους ανά αγροτεμάχιο, καλλιέργεια και εκμετάλλευση. Ανάλυση κόστους και επιμερισμός ανά κατηγορία κόστους. Αυτόματος επιμερισμός του σταθερού κόστους στα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες με βάση την έκταση ή την απόδοση. Εμφάνιση δυναμικών γραφημάτων και εξαγωγή αναφορών.

Άλλες δυνατότητες

 • Προβολή αγροτεμαχίων, καλλιεργειών και εργασιών στο χάρτη
 • Πλήρης βάση δεδομένων γεωργικών φαρμάκων
 • Αποθήκευση εγγράφων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων εδάφους, νερού και φύλλων.
 • Δημιουργία σημείων επαναφοράς δεδομένων
 • Όλες οι αναφορές διαθέσιμες σε αρχεία Excel, Word και pdf
Χάρτης
Κινητό και tablet

Εφαρμογή για φορητές συσκευές

 • Χρήση Offline στο χωράφι
 • Αυτόματος συγχρονισμός με τον λογιαρισμό του χρήστη στο cloud
 • Παρακολούθηση, καταγραφή και δημιουργία καλλιεργητικών εργασιών και ορισμός ειδοποιήσεων
 • Λήψη φωτογραφιών με την κάμερα της συσκευής και επισύναψη σε αροτεμάχιο
 • Λήψη ειδοποιήσεων για καθυστεριμένες εργασίες και υπενθυμίσεις
 • Καταγραφή εργασιών με τη χρήση του GPS της φορητής συσκευής
 • Έξυπνα εργαλεία για υπολογισμούς
 • Απεριόριστος αριθμός καλλιεργειών ανά εκμετάλλευση
Διαθέσιμο στο app Store

Εφαρμογή android στο Google Play

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ομάδες παραγωγών

Για ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, εταιρίες του αγροτο-διατροφικού τομέα, γεωργικούς συμβούλους.

Σχεδιασμός, παρακολούθηση και καταγραφή γεωργικών εργασιών των μελών. Αναλυτική καταγραφή ποσοτήτων και κόστους των χρησιμοποιούμενων εισροών, όπως εργασίας, μηχανημάτων, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων. Χρήση καθορισμένων πρότυπων εργασιών και προγραμμάτων καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων. Προβολή καλλιεργητικών εργασιών σε ημερολογίο και καταγραφή στο χάρτη.

 • Εξατομικευμένη διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης για κάθε μέλος
 • Ολοκληρωμένη διαχειριστική πλατφόρμα για το σύνολο των μελών, των εκμεταλλεύσεων, των αγροτεμαχίων και των καλλιεργειών
 • Συγκεντρωτική απεικόνιση των αγροτεμαχίων για το σύνολο των μελών και ανά καλλιέργεια
 • Γρήγορη καταγραφή εργασιών και συγκομιδών για πολλαπλά αγροτεμάχια, καλλιέργειες, ποικιλίες και τοποθεσίες
 • Συγκεντρωτικές αναφορές για το σύνολο των μελών, υποστήριξη του πρωτόκολλου GlobalGAP, εξαγωγή αναφορών σε αρχεία Excel, Word και pdf
 • Διαχείριση πολλαπλών ομάδων παραγωγών

Επικοινωνία διαχειριστή - μέλους

 • Αποστολή και λήψη πλήρως παραμετροποιήσιμων μηνυμάτων επικοινωνίας
 • Σύνταξη οδηγιών καλλιεργητικών εργασιών για πλήθος εκμεταλλεύσεων ανά καλλιέργεια, ποικιλία και τοποθεσία

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση εντομοπαγίδων

 • Πλήρης βάση δεδομένων γεωργικών φαρμάκων με αναφορά της δραστικής ουσίας, των MHI ανά καλλιέργεια και του εχθρού
 • Παρακολούθηση παγίδων εντόμων, απεικόνιση στο χάρτη του πληθυσμού, αναφορές με βάση τους ημεροβαθμούς
Λειτουργία ολοκληρωμένης παρακολούθησης εντομοπαγίδων

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Για εταιρείες που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία

 • Διαχείριση όρων συμβολαίου, ποσοτήτων, τιμών, ποικιλιών, καλυπτόμενου κόστους, παραγωγών
 • Καταγραφή προπληρωμών, αγορών, διανομών, συσκευασιών, πωλήσεων και επιστροφών
 • Παρακολούθηση του ισοζυγίου αποθήκης ανά παραγωγό και συσκευαστήριο
 • Υπολογισμός του οφειλούμενου ποσού ανά παραγωγό με βάση εξατομικευμένη ή συνολική τιμή
 • Υποστήριξη πολλαπλών συσκευασιών, μεταφορικών μέσων και κόστους χρήσης ανά συσκευαστήριο, πελάτη και τοποθεσία πώλησης
 • Διαχείριση τιμής αγοράς, συμβολαίου και πώλησης για χρησιμοποιούμενα υλικά
 • Απεριόριστα συμβόλαια και παραγωγοί
 • Ενσωμάτωση με το λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλέυσεων ifarma
Συμβολαιακή γεωργία

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Standard

€ 150ανά έτος

 • Για μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις
 • Πλήρης διαχείριση καλλιεργειών, αποθεμάτων και οικονομικών δεδομένων
 • Web και εφαρμογή για φορητές συσκευές
 • Αποθήκευση στο cloud, απεριόριστα δεδομένα, εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες
 • Τεχνική υποστήριξη εργάσιμες ώρες
 • 7 ημέρες ΔΩΡΕΑΝ χρήση

Εγγραφη

Premium

€ 390ανά έτος

 • Για γεωργικές επιχειρήσεις
 • Πλήρης διαχείριση καλλιεργειών, αποθεμάτων και οικονομικών δεδομένων
 • Web και εφαρμογή για φορητές συσκευές
 • Αποθήκευση στο cloud, απεριόριστα δεδομένα, εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες
 • Τεχνική υποστήριξη εργάσιμες ώρες
 • 7 ημέρες ΔΩΡΕΑΝ χρήση
 • Κατά παραγγελία παραμετροποίηση λογισμικού
 • Απομακρυσμένη ή στο χώρο εκπαίδευση
 • Προσωποποιημένη υποστήριξη

Εγγραφη

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαχειριστής

Επικοινωνήστε
μαζί μας

 • Διαχείριση Ομάδων Παραγωγών
 • Διαχείριση για ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, γεωργικούς συμβούλους, εταιρείες αγροτοδιατροφικού τομέα
 • Κεντρική διαχείριση εκμετάλλευσης, αγροτεμαχίων και καλλιέργειων
 • Πολλαπλές ομάδες
 • Λειτουργία επικοινωνίας διαχειριστή - παραγωγού
 • Κατά παραγγελία παραμετροποίηση λογισμικού
 • Απομακρυσμένη ή στο χώρο εκπαίδευση
 • Προσωποποιημένη υποστήριξη

Επικοινωνια

Συμβολαιακή Γεωργία

Επικοινωνήστε
μαζί μας

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συμβολαίου: Ποσότητες, τιμές, ποικιλίες, καλυπτώμενα κόστοι, παραγωγοί
 • Καταγραφή όλων των προ-πληρωμών, αγορών, διανομών, συσκευασιών, πωλήσεων και επιστροφών
 • Πολλαπλά συμβόλαια, παραγωγοί και ομάδες παραγωγών
 • Ενσωμάτωση με το λογισμικό διαχείρισης ifarma για μεμονωμένο χρήστη και ομάδα παραγωγών
 • Κατά παραγγελία παραμετροποίηση λογισμικού
 • Απομακρυσμένη ή στο χώρο εκπαίδευση
 • Προσωποποιημένη υποστήριξη

Επικοινωνια

ΠΕΛΑΤΕΣ

Θερμοκήπια - Κηπευτικά - Φυτώρια

Wonderplant Notos fresh Συνεταιρισμός Ιεράπετρας ΑΝΑΤΟΛΗ Βεζύρογλου - Φρέσκα φυλλώδη λαχανικά Οργάνωση Παραγωγών Κουντούρας Ομάδα Παραγωγών 'Τα Φαλάσσαρνα' ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Φυτώρια Γκλαβάκη Farm Hellas - Φυτώριο Vegiday Berry Plasma House of Plants Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.Ε. Λαχανόκηπος Γεωβιόραμα - Κτήμα Στίκα Μodagri Alphalavender

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Α.Σ. Πέλλας Messi - Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά Κεράσια Ράχης Όλυμπος Βελβεντός Δήμητρα Velvita - ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΙΣΣΑ - ΔΕΝΔΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΣ ΠΙΠΕΡΙΑ Θες Γη Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης - Καπνικά Προιόντα Κομοτηνή - Καπνός Κομοτηνή Αλφειός Ρόδι ΕΑΣ Δράμας - Εμπορία Πατάτας Νευροκοπίου ΑΣ Χανίων ΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού Τομέα

Αγροτικός Οίκος Σπύρου Melissa KIKIZAS Ανδριώτης Α.Ε. Αθηναϊκή Ζυθοποιία Hellenic Farming Proto, Protofanousi fruits SA EUROFROST - Μουστάκας Kakosimos Farm Perrotis College AGRIS - Ολιστική Προσέγγιση Λαχανοκομίας Olive's Earth Ecodev Yanni's Olive Grove Kanakas, greek rice Iconshare Newenergy Organic Marketing & Export Network ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - VS potatoes - Εμπόριο Πατάτας Κοζάνη Ζερζελίδης - ZERSOS farms Olivian Groves Smart Agro Hub AgroQ Γλεούδης Ν. - Kavex Γεωτεχνικό Κέντρο Έβρου

Αμπελουργία - Οινοποιεία

Κυρ-Γιάννη Κτήμα Παυλίδη Tsantali ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ Αμπελόφυλλα της Μαριάννας Μανουσάκης - Οινοποιείο Κτήμα Σιγάλα Τηνιακοί Αμπελώνες

Ειπαν για το ifarma

Μία από τις καλύτερες εφαρμογές για τους αγρότες. Με πολύ καλή και άμεση υποστήριξη από ικανότατο προσωπικό
Πάγκαλος Καζάκης (Νέα Γωνιά Θεσσαλονίκη - Αμπέλι)
Απαραίτητο εργαλείο αν θες να λέγεσαι επαγγελματίας αγρότης
Ανέστης Κάλφας (Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη - Δημητριακά)
Με έκανε να ξεφύγω από το τεφτέρι και να έχω καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών μου
Γιώργος Μπότας (Χαλάστρα Θεσσαλονίκη- Ρύζι)
Αποτελεί εργαλείο εξέλιξης για την καλλιέργεια μου
Ανδρέας Βαδαρλής (Νιγρίτα Σερρών - Βαμβάκι)
Μείνετε σε επαφή μαζί μας!

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Πνευματική ιδιοκτησία © 2013-2023 Agrostis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Πολιτική Απορρήτου.

Μάθετε περισσότερα
Ακολουθήστε μας